Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř
třída:
v
učitel:
v
učebna:
v
|
v
rozvrh platný od: 7.5.2018
Rozvrh hodin - třída: 1A
 
-1
6:15 - 7:00
0
7:05 - 7:50
1
8:10 - 8:55
2
9:00 - 9:45
3
10:05 - 10:50
4
10:55 - 11:40
5
12:05 - 12:50
6
12:55 - 13:40
7
13:45 - 14:30
8
14:35 - 15:20
9
15:25 - 16:10
10
16:15 - 17:00
11
17:05 - 17:50
12
17:55 - 18:40
13
19:10 - 19:55
Po
 
 
B: OV
Dol
4003
B: OV
Kra
4009
B: OV
Dol
6012
B: OV
Kra
6015
A: ZEL
Kin
O3
5
A: T
Vot
O2
3
A: EA
Kar
O1
B: EA
Kar
O1
B: OV
Dol
4003
B: OV
Kra
4009
B: OV
Dol
6012
B: OV
Kra
6015
A: FY
Kin
O3
3
A: FY
Kin
O2
3
A: AJ
Nav
O1
B: AJ
Nav
O1
B: OV
Dol
4003
B: OV
Kra
4009
B: OV
Dol
6012
B: OV
Kra
6015
A: ZEC
Pav
O3
A: ZEC
Pav
O2
A: AJ
Nav
O1
B: AJ
Nav
O1
A218
B: OV
Dol
4003
B: OV
Kra
4009
B: OV
Dol
6012
B: OV
Kra
6015
A: TD
Víš
O3
12
A: TD
Vot
O2
5
A: PEK
Odr
O1
B: PEK
Odr
O1
B: OV
Dol
4003
B: OV
Kra
4009
B: OV
Dol
6012
B: OV
Kra
6015
A: TD
Víš
O3
12
A: TD
Vot
O2
5
A: PZF
Kar
O1
B: PZF
Kar
O1
B: OV
Dol
4003
B: OV
Kra
4009
B: OV
Dol
6012
B: OV
Kra
6015
A: ZEL
Kin
O3
5
A: S
Srz
O2
6
B: DEJ
Pav
O1
A: NJz
Odr
O1
A218
A: ZEL
Kin
O3
5
A: ST
Srz
O2
6
 
 
 
 
 
 
Út
 
 
A: ČJ
Pav
B: ČJ
Pav
B: AJ
Nav
O3
A: AJ
Nav
O3
B: AJ
Nav
O2
A: AJ
Nav
O2
A: HOZ
Hoc
O1
A218
B: HOZ
Hoc
O1
B: PPČ
Mrk
O3
B: PPČ
Mrk
O2
B: IT
Van
O1
V 1
A: ON
Hoc
B: PPČ
Mrk
O3
B: PPČ
Mrk
O2
B: IT
Van
O1
V 1
A: AJ
Nav
O1
A218
A: ZEL
Kin
O3
5
A: ST
Srz
O2
8
A: EA
Kar
O1
A218
B: MAT
Kin
A: ZEL
Kin
O3
5
B: FY
Kin
O3
A: T
Vot
O2
8
B: FY
Kin
O2
B: EA
Kar
O1
A218
A: NJz
Odr
O1
A: DEJ
Pav
O1
A218
B: TV
Kro
 
 
 
 
 
 
St
 
 
A: MT
Víš
O3
5
B: ZEL
Kin
O3
A: S
Srz
O2
4
B: ST
Srz
O2
B: AJ
Nav
O1
A: AJ
Nav
O1
A: ZEL
Kin
O3
5
B: FY
Kin
O3
A: T
Vot
O2
4
B: FY
Kin
O2
A: EA
Kar
O1
A218
B: AJ
Nav
O1
A: FY
Kin
O3
5
A: FY
Kin
O2
5
A: NJz
Odr
O1
A218
B: MAT
Kin
A218
A: ZEL
Kin
O3
5
A: TD
Vot
O2
3
A: HOZ
Hoc
O1
B: ON
Hoc
A: MT
Víš
O3
5
B: AJ
Nav
O3
A: TD
Vot
O2
3
B: AJ
Nav
O2
B: EA
Kar
O1
A: PZF
Kar
O1
A: ZEC
Pav
O3
5
A: ZEC
Pav
O2
5
A: PEK
Odr
O1
V 1
B: TV
Kro
B: TV
Kro
 
 
 
 
 
 
Čt
 
 
A: ČJ
Pav
B: MAT
Kin
B: AJ
Nav
O3
B: AJ
Nav
O2
B: NJz
Odr
O1
A: MAT
Kin
B: AJ
Nav
O3
B: AJ
Nav
O2
B: DEJ
Pav
O1
A: MAT
Kin
A: AJ
Nav
O1
A218
B: ČJ
Pav
A: ZEL
Kin
O3
4
A: T
Vot
O2
3
A: EA
Kar
O1
B: ON
Hoc
A: ZEL
Kin
O3
4
B: PPČ
Mrk
O3
A: ST
Srz
O2
3
B: PPČ
Mrk
O2
A: DEJ
Pav
O1
B: IT
Van
O1
V 1
B: PPČ
Mrk
O3
B: PPČ
Mrk
O2
B: IT
Van
O1
V 1
 
 
 
 
 
 
 
 
A: OV
Dol
4003
A: OV
Pro
4009
A: OV
Dol
6012
A: OV
Pro
6015
A: AJ
Nav
O1
B: MAT
Kin
A: OV
Dol
4003
A: OV
Pro
4009
A: OV
Dol
6012
A: OV
Pro
6015
A: EA
Kar
O1
B: ČJ
Pav
A: OV
Dol
4003
A: OV
Pro
4009
A: OV
Dol
6012
A: OV
Pro
6015
A: HOZ
Hoc
O1
A218
B: ČJ
Pav
A: OV
Dol
4003
A: OV
Pro
4009
A: OV
Dol
6012
A: OV
Pro
6015
B: AJ
Nav
O3
B: AJ
Nav
O2
A: NJz
Odr
O1
A218
B: NJz
Odr
O1
A: OV
Dol
4003
A: OV
Pro
4009
A: OV
Dol
6012
A: OV
Pro
6015
A: PZF
Kar
O1
A218
B: ON
Hoc
A: OV
Dol
4003
A: OV
Pro
4009
A: OV
Dol
6012
A: OV
Pro
6015
A: PEK
Odr
O1
V 1
B: TV
Kro